BIERZMOWANIE

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285)Terminarz spotkań kandydatów do bierzmowania z kl. VIII SP i III Gim. w roku szkolnym 2018/2019:
  • grupa I - 5 X; 2 XI; 7 XII 2018; 1 II; 1 III; 29 III 2019;
  • grupa II - 12 X; 9 XI; 14 XII 2018; 8 II; 8 III; 5 IV 2019;
  • grupa III - 19 X; 16 XI; 11 XII 2018; 15 II; 15 III; 2 IV 2019.
Kreator strony - przetestuj