CHRZEST ŚWIĘTY

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213)


Chrzest w naszej parafii jest udzielany zazwyczaj w ostatnią sobotę miesiąca podczas Mszy św. wieczornej oraz w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.45.


Dokumenty potrzebne do Chrztu dziecka:
  • Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  • Świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa
  • Dane chrzestnych – imię/imiona, nazwisko, wyznania, wiek i adres zamieszkania
  • Zaświadczenia chrzestnych z własnej parafii zamieszkania, że są wierzący i praktykujący i mogą zostać dopuszczeni do godności chrzestnego/ej


Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874,§1)
Kreator strony - przetestuj