LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Zapraszamy chłopców do służby przy ołtarzu. Informacje i zapisy u ks. Rafała.
MODLITWY MINISTRANTA

Modlitwa przed Mszą Świętą
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, aby myśli moje były przy Tobie, aby oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po Mszy Świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
DEKALOG MINISTRANTA

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością sercai duszy.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem, bratem i kolegą.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się dobrym przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się naśladować Chrystusa.
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

7 września 2018 /piątek/
godz. 16.00

PATRONI MINISTRANTÓW

Kreator strony - przetestuj